title-picture
Události

Sjezdy a konference

Česká zoologická společnost uspořádala v průběhu svého trvání devět sjezdů a konferencí. Na prvním sjezdu v Opavě v roce 1951, svolaném na podnět Ladislava KEMPNÉHO a Josefa KRATOCHVÍLA, byly přijaty zásady, které se staly podkladem publikace J. KRATOCHVÍLA a E. BARTOŠE: Soustava a jména živočichů (Praha, 1954, 544 stran). V roce 1997 se konal v Českých Budějovicích devátý sjezd a od té doby se další sjezd již nekonal. Setkání zoologů se od té doby uskutečňuje na každoročních konferencích nazvaných “Zoologické dny”, které plně nahrazují obsahovou, organizační i společenskou náplň zoologických kongresů. Více se o sjezdech a konferencích dozvíte v publikaci: M. Skuhravá a kolektiv: Česká zoologická společnost – 70. výročí založení (Praha, 1997).

Archiv sborníků z konference Zoologické dny najdete na: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/

Sjezdy:

První celostátní sjezd československých zoologů v Opavě, 1951
Celostátní pracovní konference československých zoologů v Brně a Lednici, 1953 (bez čísla)
Druhý celostátní sjezd československých zoologů v Brně, 1965
Třetí celostátní sjezd československých zoologů v Popradu, 1970
Čtvrtý celostátní sjezd československých zoologů v Českých Budějovicích, 1973
Pátá celostátní konference československých zoologů v Brně, 1976
Šestý celostátní sjezd československých zoologů v Bratislavě, 1981
Sedmý celostátní sjezd československých zoologů v Ústí nad Labem, 1986
Osmý celostátní sjezd československých zoologů v Brně, 1991
Devátý celostátní sjezd československých zoologů v Českých Budějovicích, 9-11.9.1997

 

Mezinárodní zoologické kongresy

První mezinárodní zoologický kongres se uskutečnil v Paříži v roce 1889. Setkání se většinou konají po čtyřech letech, pokud jsou příznivé podmínky pro jejich uskutečnění. Do roku 2008 se konalo celkem dvacet kongresů na různých místech světa, z toho většina (17) v Evropě, dva v Severní Americe (Boston, 1907, Washington, 1963) a jeden v Asii – v Číně (Beijing, 2004). V roce 2004 byla v průběhu tohoto kongresu ustavena Mezinárodní společnost pro zoologické vědy (International Society of Zoological Sciences, ISZS).

První mezinárodní zoologický kongres, Paříž (Francie), 1889
Druhý mezinárodní zoologický kongres, Moskva (Rusko), 1892
Třetí mezinárodní zoologický kongres, Leyden (Nizozemsko), 1985
Čtvrtý mezinárodní zoologický kongres, Cambridge (UK), 1898
Pátý mezinárodní zoologický kongres, Berlín (Německo), 1901
Šestý mezinárodní zoologický kongres, Bern (Švýcarsko), 1904 (VI)
Sedmý mezinárodní zoologický kongres, Boston (USA), 1907
Osmý mezinárodní zoologický kongres, Graz (Rakousko), 1910
Devátý mezinárodní zoologický kongres, Monaco, 1913
Desátý mezinárodní zoologický kongres, Budapest (Maďarsko), 1927
Jedenáctý mezinárodní zoologický kongres, Padova (Itálie), 1930
Dvanáctý mezinárodní zoologický kongres, Lisabon (Portugalsko), 1935
Třináctý mezinárodní zoologický kongres, Paříž (Francie), 1948
Čtrnáctý mezinárodní zoologický kongres, Copenhagen (Dánsko), 1953
Patnáctý mezinárodní zoologický kongres, Londýn (UK), 1958
Šestnáctý mezinárodní zoologický kongres, Washington (USA), 1963
Sedmnáctý mezinárodní zoologický kongres, Monte Carlo, 1972
Osmnáctý mezinárodní zoologický kongres, Atheny (Řecko), 2000
Devatenáctý mezinárodní zoologický kongres, Beijing (China), 2004
Dvacátý mezinárodní zoologický kongres, Paříž (Francie), 2008
Dvacátý první mezinárodní zoologický kongres, Haifa (Izrael),
Dvacátý druhý mezinárodní zoologický kongres, Okinawa (Japonsko), 2016 – http://www.zoology.or.jp/2016-jointmeeting/