title-picture
O společnosti

Pracoviště a příbuzné společnosti

Členové České zoologické společnosti jsou zaměstnáni na různých pracovištích a institucích, podílejí se na pedagogické činnosti na univerzitách, vysokých školách, na výzkumných projektech na pracovištích Akademie věd České republiky, pracují v muzeích, ve výzkumných ústavech, na hygienických stanicích, uplatňují se v zoologických zahradách, ve správách národních parků, chráněných krajinných oblastí, v agenturách ochrany přírody a v dalších organizacích. Mnoho členů České zoologické společnosti je zároveň registrováno v příbuzných a sesterských společnostech, které se zabývají různými skupinami živočichů. Členové České zoologické společnosti úzce spolupracují na různých projektech a výzkumech se členy sesterských a příbuzných společností ve Slovenské republice.

Příbuzné společnosti

Česká společnost entomologická
Česká herpetologická společnost
Česká limnologická společnost
Česká parazitologická společnost
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro ekologii
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Česká a slovenská etologická společnost
Terraristická společnost

Slovenská zoologická spoločnosť
Slovenská entomologická spoločnosť
Slovenská ekologická spoločnosť
Slovenská herpetologická spoločnosť
Slovenská limnologická spoločnosť
Slovenská ornitologická spoločnosť
Slovenská parazitologická spoločnosť
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku