title-picture
O společnosti

Knihovna

Knihovna České zoologické společnosti byla vybudována postupně od roku 1934 ze zahraničních periodik získaných výměnou za časopis Věstník Československé zoologické společnosti, od roku 1990 za časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae a od roku 1993 za časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.
V současné době knihovna České zoologické společnosti obsahuje unikátní fond 908 titulů zahraničních přírodovědeckých periodik z 69 států celého světa, celkem 21 580 svazků časopisů v úhrnné hodnotě více než 12,000 000 Kč. Knihovna je bohatě využívána pracovníky vědeckých ústavů, vysokých škol, studenty i amatérskými zájemci o problematiku biologie, ekologie a ochrany životního prostředí.
Ve funkci knihovníka se v průběhu let vystřídalo celkem deset knihovníků: Miroslav KUNST, Vladimír LANDA, Václav SKUHRAVÝ, Ota OLIVA, Jiří ZAHRADNÍK, Ivo HODEK, Karel HŮRKA, Jan ŠKOUDLÍN, Pavel MUNCLINGER a Vladimír VOHRALÍK.

Knihovník:  Dr. Vladimír Vohralík (e-mail: vohralik@natur.cuni.cz)
(výpůjčky po předběžné dohodě e-mailem)