title-picture
Události

Zoologické dny

„Zoologické dny“ je v současné době jméno pro největší pravidelnou konferenci se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska. Tradice Zoologických dnů se vytvářela postupně. Její začátky souvisejí s aktivitami brněnské pobočky tehdejší Československé zoologické společnosti a jejích dvou sekcí, ornitologické a teriologické, které od roku 1969 pravidelně na podzim každého roku pořádaly své konference v tehdejším Ústavu pro výzkum obratlovců v Brně (nyní Ústav biologie obratlovců). V letech 1969-1997 se uskutečnilo celkem 25 konferencí.
Zoologické dny se konaly pravidelně na podzim, od roku 2002 se konají v únoru. Setkání zoologů v Brně od jejich začátku až do roku 1993 organizačně zajišťoval Čestmír FOLK, od roku 1994 Jitka PELLANTOVÁ za pomoci Anny PLESKAČOVÉ, Věry OPRAVILOVÉ a Jana ZUKALA. Ten je v posledních letech hlavním organizátorem Zoologických dnů spolu s Josefem BRYJOU a Zdeňkem ŘEHÁKEM. V posledních letech jsou  Zoologické dny pořádány pod záštitou Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně a brněnské pobočky České zoologické společnosti. Od 1992 jsou organizátory Zoologických dnů vydávány publikace zahrnující abstrakty přednesených referátů.
Přehled konferencí uspořádaných v letech 1969 – 1997 je uveden v publikaci M. Skuhravé et al. (1997: 68-69), o pozdějších konferencích lze nalézt základní údaje v Informačním zpravodaji.
Od roku 1998 se Zoologické dny konaly v Brně nebo v jiných městech v těchto termínech:

1998: 5.-6. listopadu, 79 účastníků
1999: 4.-5. listopadu, 98 účastníků
2000: 9.-10. listopadu, 183 účastníků
2001:  Zoologické dny se nekonaly
2002:  14.-15. února, 260 účastníků
2003:  13.-14. února, 362 účastníků
2004: 12.-13. února, 324 účastníků
2005:  Zoologické dny se nekonaly
2006:  9.-10. února, 400 účastníků
2007:  8.-9. února, 337 účastníků
2008: 14.-15.února v Českých Budějovicích, 420 účastníků
2009: 12.-13. února v Brně, 450 účastníků
2010: 11.–12. února 2010 v Praze, 512 účastníků
2011: 17.–18. února v Brně, 490 účastníků
2012:  9.-10.února v Olomouci, 457 účastníků
2013:  7.-8.února v Brně

Archiv jednotlivých sborníků od roku 2002 naleznete na: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/

Literatura: SKUHRAVÁ M. et al. 1997: Česká zoologická společnost. 70. výročí založení. Praha.
Více informací na adrese: https://www.ivb.cz/