title-picture
Publikace

Ediční činnost

Hlavním projektem České zoologické společnosti je pravidelné vydávání mezinárodního vědeckého časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Každý rok vychází jeden svazek, obsahující buď čtyři čísla nebo dvě dvojčísla.
Od roku 1971 Společnost vydává nepravidelně publikaci Zprávy České zoologické společnosti, v níž jsou zpravidla uveřejňovány referáty a rezoluce ze sjezdů, a od roku 1992 také Informační zpravodaj, který přináší informace o aktuální činnosti Společnosti v uplynulém roce i o plánovaných setkáních a dalších aktivitách Společnosti v následujícím roce. Kromě toho Společnost vydává různé sborníky z konferencí a seminářů. Více se o ediční činnosti a publikačních aktivitách Společnosti dozvíte v Informačním zpravodaji.

Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2005 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2006 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2007 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2008 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2009 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2010 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2011 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2012 – PDF
Informační zpravodaj České zoologické společnosti 2013 – PDF