title-picture
O společnosti

Pobočky a sekce

Členové České zoologické společnosti se většinou setkávají na schůzích v pobočkách (brněnská, pražská, jihočeská a severomoravská) nebo v odborných sekcích. V průběhu let se postupně utvořilo 12 sekcí. Některé sekce se osamostatnily a utvořily samostatné společnosti, jiné sekce ukončily činnost a zanikly. V současné době pracují velmi aktivně zoologové sdružení do dvou sekcí, a to sekce ichtyologické a sekce půdní zoologie. Tyto sekce pravidelně konají různé konference, semináře a pracovní setkání.

Pobočky

 • 1956 — Brněnská pobočka, první předseda Sergej HRABĚ
 • 1979 — Pražská pobočka, první předseda Ivan HERÁŇ
 • 1985 — Jihočeská pobočka, první předseda Jan PROKOPIČ
 • 1990 — Severomoravská pobočka, první předseda Vítězslav BIČÍK

Sekce

 • 1964 — Protozoologická sekce, první předseda Otto JÍROVEC
 • 1967 — Ichtyologická sekce, první předseda Ota OLIVA
 • 1968 — Ornitological sekce, první předseda Karel HUDEC
 • 1968 — Teriologická sekce, první předseda Jaroslav PELIKÁN
 • 1973 — Herpetologická sekce, první předseda Evžen OPATRNÝ
 • 1973 — Evertebratologická sekce, první předseda Jaromír VOJTEK
 • 1974 — Sekce zoologických zahrad a muzeí, první předseda Ivan HERÁŇ
 • 1976 — Ekologická sekce, první předseda Jaroslav PELIKÁN
 • 1979 — Etologická sekce, první předseda Jiří GAISLER
 • 1981 — Sekce ochrany fauny, první předseda L. BRTEK
 • 1984 — Sekce půdní zoologie, první předseda Josef RUSEK
 • 1990 — Pedagogická sekce, první předseda Miroslav PAPÁČEK

Ichtyologická sekce

Ichtylogická sekce byla ustavena v rámci Slovenské zoologické společnosti v roce 1967. S výborem Československé zoologické společnosti bylo dohodnuto její celostátní působení. Sekce od té doby sdružuje české i slovenské ichtyology. Původně měla své sídlo v Bratislavě. Prvním předsedou byl Ota OLIVA, tajemníkem Juraj HOLČÍK. V roce 1995 byla tato sekce včleněna do České zoologické společnosti a roku 2018 přešla k České limnologické společnosti. Více se o této sekci dozvíte v publikaci M. Skuhravé et al. (1997), str. 72-73 a na samostatné stránce této sekce: http://ichtyologie.agrobiologie.cz

Sekce půdní zoologie

Sekce půdní zoologie byla ustavena v rámci České zoologické společnosti v roce 1984 na návrh Josefa RUSKA, který se stal jejím předsedou, a tajemníkem Václav PIŽL. Činnost sekce je od té doby úzce propojena s činností a s pracovníky Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích, který od roku 1992 v pravidelných dvouletých intervalech pořádá semináře věnované problematice půdní zoologie. Počínaje čtvrtým seminářem, pořádaným v roce 1997, jsou uveřejňovány publikace zahrnující přednesené příspěvky, a to pod názvem “Proceedings of the Central European Workshop on Soil Zoology”. Více se o této sekci dozvíte v publikaci M. Skuhravé et al. (1997), str. 79. a na webových stránkách ústavu: https://www.upb.cas.cz/cz/uvodni-stranka/