title-picture
Publikace

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae (ASZB) je mezinárodní časopis, který vydává Česká zoologická společnost pod tímto názvem od roku 1993. Jsou v něm uveřejňovány původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze. Členové České zoologické společnosti mají v uveřejňování přednost před ostatními. Předpokládá se, že rukopis nabídnutý k uveřejnění v tomto časopise nebyl již dříve a nebude ani současně publikován v žádném jiném časopise. Všechny články jsou v angličtině. Autoři taxonomických prací se musí řídit doporučeními v publikaci Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, jejichž čtvrté vydání, účinné od 1. ledna 2000, vydala Česká společnost entomologická v roce 2003 v překladu Václava HOUŠI a Pavla ŠTYSE.

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae je pokračováním časopisu Věstník Československé zoologické společnosti, který Společnost vydávala od roku 1934 a jehož název se v roce 1990 změnil na Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae. Zpočátku byly příspěvky uveřejňovány v češtině s tituly a souhrny ve francouzštině nebo angličtině, později některé příspěvky v češtině, francouzštině, angličtině a němčině, od roku 1990 všechny příspěvky v angličtině. Všechny příspěvky recenzovány. Časopis je zahrnut do databází: Zoological Records, Biological Abstracts, CAB International a Cambridge Scientific Abstracts.

•    Redakční rada časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae:

Hlavní redaktor: David KRÁL, kraldavid59@gmail.com
Členové redakční rady: Petr BENDA, Daniel FRYNTA, Keith M. HARRIS, Alois HONĚK, Jan KUBEČKA, František MORAVEC, Jakub PROKOP, Ivan REHÁK a Carl SMITH.

•    Instrukce pro autory (v angličtině)

Obsahy ročníků jsou v jednotlivých záložkách (podsekcích) v levém menu.