title-picture
Publikace

Archiv

Archiv České zoologické společnosti byl vybudován v roce 1997 z dokumentů, které se podařilo najít v sekretariátu České zoologické společnosti, a z kopií zápisů o schůzích a valných hromadách, které byly věnovány některými členy společnosti z jejich vlastních soukromých archivů. Všechny dokumenty o činnosti společnosti byly utříděny do svazků podle let a jsou uloženy v sekretariátu společnosti v suterénu budovy Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici v Praze. Dokumenty z období od založení společnosti v roce 1927 až do roku 1946 nebyly v té době známy. Předpokládalo se, že byly zabaveny gestapem při zatčení prof. Jaroslava ŠTORKÁNA v roce 1942. Více se dozvíte v publikaci M. Skuhravé et al. (1997).
V prosinci roku 2002 Josef CHALUPSKÝ objevil archivní materiály, které jsme považovali za ztracené. Více se o tom dozvíte v dokumentu „Archiv, 25.12.2002“ (odkaz na dokument).

První stanovy Československé zoologické společnosti z roku 1927
Stanovy Československé zoologické společnosti z roku 1934
Organizační řád Československé zoologické společnosti z roku 1955
Stanovy Slovenské zoologické společnosti (bez data)
Jednatelské zprávy z let 1927-1938
Zápisy o schůzích z roku 1946, 1948, 1949, 1950, 1952
Deník Československé zoologické společnosti z roku 1926-1939
Zápisy o členských schůzích z let 1927-1937.