title-picture
O společnosti

O společnosti

Česká zoologická společnost byla založena jako Československá zoologická společnost v Praze dne 7. března 1927 z iniciativy několika univerzitních profesorů, a to hlavně Františka VEJDOVSKÉHO, Jaromíra WENIGA, Karla ŠULCE a Jana ZAVŘELA. V prvním výboru Společnosti pracovalo 19 členů pod vedením Františka VEJDOVSKÉHO jako předsedy. Od té doby Společnost sdružovala a dodnes sdružuje hlavně odborníky zabývající se problematikou všech oborů zoologie, a to jak zoologie bezobratlých, tak i obratlovců. Úkolem Společnosti je pěstovat všechny obory zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy i vydávat odborné publikace, a to jak periodické, tak i neperiodické a tak přispívat k rozvoji zoologie.
Během svého trvání Společnost několikrát změnila své jméno:
Československá zoologická společnost (1927-1939)
Česká zoologická společnost (1939-1945)
Československá zoologická společnost (1945-1952)
Československá zoologická společnost při ČSAV (1952-1992)
Česká zoologická společnost (od 1993, po rozdělení Československa).
V současné době Společnost vydává mezinárodní časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, pro své členy uveřejňuje drobnou publikaci Informační zpravodaj, který vychází zpravidla jednou ročně, dále Zprávy České zoologické společnosti a další publikace z různých konferencí a seminářů. Knihovna České zoologické společnosti obsahuje unikátní fond 908 titulů zahraničních přírodovědeckých periodik z 69 států celého světa, které byly získány výměnou za časopis společnosti. Česká zoologická společnost sdružuje v současné době 194 členů (2021).

Českou zoologickou společnost řídí výbor zvolený 4.prosince 2015:

Předseda: doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
Místopředsedové: RNDr. Karej Tajovský, CSc., RNDr. Ivan Hadrián Tuf, CSc.
Vědecký tajemník: RNDr. Miroslav ŠVÁTORA, CSc.
Hospodářka: RNDr. Marcela SKUHRAVÁ, CSc.
Knihovník: RNDr. Vladimír VOHRALÍK, CSc.
Acta Soc. Zool. Bohem.: RNDr. David Král, Ph.D
Členové výboru:

 • doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Knitlová
 • prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
 • RNDr. Jiří Moravec, CSc.
 • prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
 • RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.
 • Dr. Mgr. Jan Zukal, Ph.D.

Revizní komise:

 • Mgr. Robert ČERNÝ Ph.D.
 • doc. Mgr. Lukáš KRATOCHVÍL, Ph.D.
 • RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.

Literatura:
OPATRNÝ E. & PETRUŠKA F. 1998: Dějiny české zoologie. Olomouc.
SKUHRAVÁ M. et al. 1997: Česká zoologická společnost. 70. výročí založení. Praha.
SKUHRAVÁ M. & PIŽL V. 2002: Česká zoologická společnost. Akademický bulletin 12: 4-6.
VINIKLÁŘ L. 1931: Vývoj české přírodovědy 1869-1929. Praha.