title-picture
O společnosti

Členství

Česká zoologická společnost je dobrovolná organizace sdružující profesionální zoology i zájemce o zoologii. Můžete se stát členem společnosti vyplněním přihlášky. Přijetí za člena společnosti doporučují dva členové společnosti. O přijetí člena rozhoduje výbor Společnosti.  Práva a povinnosti členů jsou uvedeny ve Stanovách Společnosti. O přijetí je člen písemně informován.
Roční členský příspěvek činí 300.- Kč (redukovaný na 50.- Kč pro studenty a 100.- Kč pro seniory). Členský příspěvek lze platit přímo v sekretariátu společnosti (Praha 2, Viničná 7),  složenkou nebo prostřednictvím České spořitelny (Václavské náměstí 16, 111 21 Praha 1,  účet číslo 1922845389/0800). Při platbě je třeba uvést členské číslo jako variabilní symbol.