Publikace

Česká zoologická společnost

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae (ASZB) je mezinárodní časopis, který vydává Česká zoologická společnost pod tímto názvem od roku 1993. Jsou v něm uveřejňovány původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze. Členové České zoologické společnosti mají v uveřejňování přednost před ostatními. Předpokládá se, že rukopis nabídnutý k uveřejnění v tomto časopise nebyl již dříve a nebude ani současně publikován v žádném jiném časopise. Všechny články jsou v angličtině. Autoři taxonomických prací se musí řídit doporučeními v publikaci Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, jejichž čtvrté vydání, účinné od 1. ledna 2000, vydala Česká společnost entomologická v roce 2003 v překladu Václava HOUŠI a Pavla ŠTYSE.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae je pokračováním časopisu Věstník Československé zoologické společnosti, který Společnost vydávala od roku 1934 a jehož název se v roce 1990 změnil na Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae. Zpočátku byly příspěvky uveřejňovány v češtině s tituly a souhrny ve francouzštině nebo angličtině, později některé příspěvky v češtině, francouzštině, angličtině a němčině, od roku 1990 všechny příspěvky v angličtině. Všechny příspěvky recenzovány. Časopis je zahrnut do databází: Zoological Records, Biological Abstracts, CAB International a Cambridge Scientific Abstracts.

•    Redakční rada časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae:

Hlavní redaktor:     RNDr. David KRÁL, PhD
Výkonný redaktor:  RNDr. Marcela SKUHRAVÁ, CSc. 
                            (e-mail: marcela.skuhrava@gmail.com)
Členové redakční rady: Petr BENDA, Daniel FRYNTA, Keith M. HARRIS, Ivo HODEK, Alois HONĚK, Jan KUBEČKA, František MORAVEC, Jakub PROKOP, Ivan REHÁK, Josef RUSEK, Carl SMITH a Jiří VÁVRA

•    Instrukce pro autory (v angličtině)

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

Obsahy ročníků:

2016 – Volume 80 (1) 

 • Tajovský K., Tuf I. H. & Skuhravá M. (Volume Editors): Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 1-99. - PDF
 • Tuf I.H. & Tajovský K.: 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 5. - PDF
 • Evsyukov A., Golovatch S. & Reip H.S.: The millipede genus Strongylosoma in the Caucasus (Diplopoda: Polydesmida, Paradoxosomatidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 7-16. - PDF
 • Kania G., Kowalski R. & Pietraś R.: Defensive secretions in millipede species of the order Julida (Diplopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 17-20. - PDF
 • Lewis J.G.E.: On the consistency of some taxonomic characters in the Scolopendromorpha and comments on the scolopoc¬ryptopid subfamily Kethopinae (Myriapoda: Chilopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 21-31. - PDF
 • Tajovský K. & Tuf I.H.: An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 33-37. - PDF
 • Tuf I.H., Čmielová L. & Šipoš J.: Conglobation as a defensive behaviour of pill millipedes (Diplopoda: Glomerida). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 39-44. - PDF
 • Tuf I.H. & Tajovský K.: An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 45-50. - PDF
 • Voigtländer K., Decker P., Burkhardt U. & Spelda J.: The present knowledge of the Symphyla and Pauropoda (Myriapoda) in Germany – an annotated checklist. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 51-85. - PDF
 • Zenkova I.V.: Myriapods (Myriapoda) occurring on plains and in mountain ecosystems on the Kola Peninsula (Russia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae80: 87-99. – PDF

 

2016 – Volume 80 (2-3)

 • Hromádka L.: Four new Philonthina species (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from the Afrotropical region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 101-107. - PDF
 • Nassirkhani M.: Some notes on Geogarypus harveyi (Pseudoscorpiones: Geogarypidae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 109-115. - PDF
 • Novák V.: Mycetocharina (Alleculopsis) gafsaica sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Tunisia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 117-121. - PDF
 • Novák V.: Allecula olexai sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Abkhazia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 123-126. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Greece – summary of investigations of 1994–2010 and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 127-163. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of south-western Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 165-195. - PDF
 • Skuhravá M.: Checklist of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 197-199. - PDF

Errata 

 • Mock A., Šašková T., Raschmanová N., Jászay T., Ľuptáčik P., Rendoš M., Tajovský K. & Jászayová A. 2015: An introductory study of subterranean communities of invertebrates in forested talus habitats in southern Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 201- 206. - PDF

 

2016 – Volume 80 (4)

 • Benda P., Abi Said M.R., Bou Jaoude I., Karanouh R., Lučan R.K., Sadek R., Ševčík M., Uhrin M. & Horáček I.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 13. Review of distribution and ectoparasites of bats in Lebanon. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 207-316. - PDF
 • Moravec J., Arista Tuanama I., Gagliardi Urrutia G. & Gvoždík V.: Amphibians and reptiles recorded in the Conservation Area Imiría in the Ucayali region in Peru. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 317-341. – PDF

  

2015 – Volume 79 (1+2)

 • Hodek I. & Dixon A. (Volume editors): Alois Honěk: 70th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 1 – 10. - PDF
 • Awad M., Kalushkov P., Karabüyük F. & Nedvěd O.: Non-random mating activity of colour morphs of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 11 - 17. - PDF
 • Brown P. M. J. & Roy H. E.: Reflections on the long-term assessment of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) populations in the Czech Republic and the United Kingdom. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 19 – 27. - PDF
 • Ceryngier P: Ecology of dormancy in ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 29 – 44. - PDF
 • Dixon A. F. G.: Pace of life of insect natural enemies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 45 – 50. - PDF
 • van Emden H. F.: Tales of the unexpected: research discoveries that occurred by accident. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 51 – 64. - PDF
 • Evans E. W: Rapid but limited aggregation of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in response to sugar availability in the field. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 65 – 71. - PDF
 • Hemptinne J.-L. & Magro A.: Role of larval tracks in reducing competition between aphid predators and the consequences for biological control. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 73 – 82. - PDF
 • Lucas É. & Maisonhaute J.-É.: Differential responses of granivorous, omnivorous and carnivorous species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) to local and landscape characteristics in a Canadian landscape. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 83 – 94. - PDF
 • Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogusch P., Hadrava J., Hájek J., Jan šta P., Jelínek J., Kubáň V. & Štys P.: Role of host plant in determining the insect community associated with the flowers of dicotyledoneous herbaceous plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 95 – 104. - PDF
 • Obrycki J. J., Tauber M. T. & Tauber C. A.: Thermal requirements for development of predatory insects: Contributions of Alois Honěk, including data on three Nearctic species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 105 – 111. - PDF
 • Osawa N., Kagam i N., Noriyuki S. & Tuno N.: Size-related non-random mating in a natural population of the ladybird beetle Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 113 – 119. - PDF
 • Saska P.: Seed requirements and consumption of Amara montivaga, a granivorous carabid (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 121 – 125. - PDF
 • Sloggett J. J.: The habitat niches of aphidophagous ladybirds: Alois Honěk’s 1985 paper*, its role in understanding ladybird habitat preferences and its messages for today. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 127 – 135. - PDF
 • Vaneckova H., Hodek I. & Hodkova M.: Can the intensity of diapause be expressed in terms of metabolic rate? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 137 – 148. - PDF
 • Vinogradova E. B. & Reznik S. Ya.: Influence of constant and changing temperatures on the larval development of Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 149 – 154. - PDF


2015 – Volume 79 (3) 

 • Tajovský K., Skuhravá M. & Král D. (Volume Editors): Contributions to Soil Zoology in Central Europe VI. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 155-266. - PDF
 • Čuchta P. & Starý J.: Preliminary results of a study on the soil mesofauna in disturbed spruce forest stands near Čertovo and Plešné Lakes in the Bohemian Forest (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 161-167. - PDF
 • Decker P., Voigtländer K. & Reip H.S.: On distribution patterns of very rare Chilopoda and Diplopoda in Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 169-181. - PDF
 • Douda O., Zouhar M. & Renčo M.: Variability in D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of the Potato Cyst Nematode (Globodera rostochiensis, G. pallida) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 183-191. - PDF
 • Galli L., Bonacchi A., Capurro M., Conti I., Crovetto F., Ferrari C., Conti F. D. & Menta C.: Assessment of the impact of trampling on soil Arthropoda in a Mediterranean habitat. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 193-198. - PDF
 • Háněl L.: Free-living nematodes (Nematoda) of the Rokytská Slať and the Chalupská Slať peat bogs in the Bohemian Forest (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 199-213. - PDF
 • Háněl L.: Soil nematodes (Nematoda) in the Voděradské bučiny National Nature Reserve (Czech Republic) – an overal characterization of the fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 215-234. - PDF
 • Klonowski B., Rössler A., Gu X., Krawczynski R. & Wiegleb G.: Influence of a badger carcass on soil chemistry and Collembola. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 235-241. - PDF
 • Mock A., Šašková T., Raschmanová N., Jászay T., Ľuptáčik P., Rendoš M., Tajovský K. & Jászayová A.: An introductory study of subterranean communities of invertebrates in forested talus habitats in southern Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 243-256. - PDF
 • Pejčochová V. & Kobetičová K.: Multispecies soil toxicity test. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 257-259. - PDF
 • Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L.: Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 261-266. - PDF

  

2015 – Volume 79 (4)

 • Benda P. & Gaisler J.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 12. Bat fauna of Afghanistan: revision of distribution and taxonomy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 267-458. - PDF
 

2014 – Volume 78 (1+2)

 • Benda P., Spitzenberger F., Hanák V., Andreas M., Reiter A., Ševčík M., Šmíd J. & Uhrin M.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 11. On the bat fauna of Libya II. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 1-162. - PDF

2014 – Volume 78 (3+4) 

 • Dellacasa G., Král D., Dellacasa M. & Bordat P.: New genus Odontacrossus for Aphodius (Acrossus) obenbergeri, A. (A.) pseudoobenbergeri and A. (Paulianellus) trisuliensis (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 163-170. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Gabrius burgeoni species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 171-193. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Gabrius chapmani species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 195-211. - PDF
 • Král D., Malý V. & Schneider J.: Odontotrypes (Odontotrypes) hubeicus sp. nov. (Coleoptera: Geotrupidae) from Hubei, China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 213-217. - PDF
 • Nassirkhani M. & Vafai R. S.: Two new records of the genus Dactylochelifer  (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 219-227. - PDF
 • Neal J. W. & Prchalová M.: Threadfin shad Dorosoma petenense density and biomass of four Puerto Rico reservoirs - seasonal differences and comparison among temperate and tropical reservoirs. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 229-240. - PDF
 • Skuhravá M., Skuhravý V. & Elsayed A. K.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Egypt - annotated list and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 241-268. - PDF
 • Skuhravá M., Karimpour Y., Sadeghi H., Gol A. & Joghataie M.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Iran: annotated list and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 269-301. – PDF
 • Obituary
 • Zapletal T., Mocek B. & Švátora M.: In memoriam of RNDr. Karel Lohniský, Ph.D. (1935-2014). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 303-306. – PDF
 • Book review
 • Vávra J.: Hausmann K. & Radek R. (eds.) 2014: Cilia and Flagella. Ciliates and Flagellates, Ultrastructure and Cell Biology, Function and Systematics, Symbiosis and Biodiversity. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 212. - PDF

2013 – Volume 77 (1-4) 

 • Daněk T. & Kalous L.: Spy elimination: note on expulsion of telemetry transmitter from the body of juvenile Silurus glanis (Siluriformes: Siluridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 7-10. - PDF
 • Háněl L.: Distribution of trophic groups of soil nematodes (Nematoda) and soil food web condition in inverse gorges in the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 87-101. - PDF
 • Háněl L.: Fauna of soil nematodes (Nematoda) in coal post-mining sites in Illinois, USA. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 103-112. - PDF
 • Hillert O. & Král D.: Description of two new Ceratophyus (Coleoptera: Geotrupidae) species from the Mediterranean region along with annotated checklist of the genus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 173-186. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus maculipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 187-202. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus rudipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 203-252. - PDF
 • Chalupa P., Vítek T., Hadašová L. & Spurný P.: Simple method of categorizing salmonid fisheries using management data. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 11-20. - PDF
 • Jawad L. & Al-Mamry J.: The feasibility of using eye lens diameter and eye weight as an indicator of the age of Pentaprion longimanus (Pisces: Gerreidae) collected along the coast close to Muscat on the Sea of Oman. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 21-25. - PDF
 • Kalous L., Musil J., Petrtýl M., Vajglová T., Romočuský Š. & Bušta L.: The danger in the anglers’ bucket: qualitative and quantitative insight into bait fish market in Prague (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 27-35. - PDF
 • Kubečka J., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jůza T., Ketelaars H. A. M., Kratochvíl M., Peterka J., Vašek M. & Wagenvoort A. J.: Fish (Osteichthyes) in Biesbosch storage reservoirs (the Netherlands): a method for assessing complex stocks of fish. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 37-54. - PDF
 • Kubečka J., Soukalová K. & Skuhravá M. (Volume Editors): Contributions from the XIIIth Czech Ichthyological Conference held in Červená nad Vltavou (Czech Republic) 24–26 October 2012. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 1-6. - PDF
 • Lusk S. & Pivnička K.: Did the management of the recreational fishery, water quality and flow of water modify the assemblage of fish in the lower part of the River Rokytná (Czech Republic) over the period 1968–2006? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 55-66. - PDF
 • Marx M. T. & Eisenbeis G.: Collembolan communities show distinct edge-effects in a fragmented hardwood floodplain ecotone. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 113-120. - PDF
 • Mencl L., Rakovič M. & Král D.: Description of a new Sinaphodius species from Laos along with a checklist of the genus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Aphodiini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 253-264. - PDF
 • Novák V.: Megischina renei sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Rhodes, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 265-270. - PDF
 • Patoka J., Petrtýl M. & Kalous L.: Growth of juvenile red swamp crayfish (Procambarus clarkii) (Decapoda: Cambaridae) reared in groups consisting of either sibling and non sibling individuals. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 67-71. - PDF
 • Rylková K. & Kalous L.: Genetic diversity in the genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 73-79. - PDF
 • Rzeszowski K. & Sterzynska M.: Geostatistical modelling of the abundance of soil Collembola in an air-polluted urbanized area in Warsaw (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 121-128. - PDF
 • Skuhravá M., Skuhravý V. & Buhr H. J.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Georgia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 271-309. - PDF
 • Smrž J.: Methods of studying the feeding habits of saprophagous mites living in soil. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 129-143. - PDF
 • Šustr V., Tajovský K., Semanová S., Chroňáková A. & Šimek M.: The giant African millipede, Archispirostreptus gigas (Diplopoda: Spirostreptida), a model species for ecophysiological studies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 145-158. - PDF
 • Tajovský K., Skuhravá M. & Král D. (Volume Editors): Contributions to Soil Zoology in Central Europe V. Proceedings of the 11th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republic 11–14 April 2011. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 81-86. - PDF
 • Tuf I. H., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F. & Vokálová A.: Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159-163. - PDF
 • Zamec R.: Soil astigmatine (Acari: Astigmatina) mites from birds' nests in Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 165-172. - PDF
 • Anniversary
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Keith Murray Harris: 80th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 311-316. - PDF
 • Obituary
 • Hensel K.: On the memory of Professor Eugeniusz K. Balon (1930-2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 317-334. - PDF
 • Pyšek P.: The journey is the reward: Life and work of Vojtěch Jarošík (1958-2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 335-345. - PDF

 

2012 - Volume 76 (1-4)

 • Benda P., Faizolâhi K., Andreas M., Obuch J., Reiter A., Ševčík M., Uhrin M., Vallo P. & Ashrafi S.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 10. Bat fauna of Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (3-4): 163-582. - PDF 
 • Hillert O., Král D. & Schneider J.: Synopsis of the Iberian Chelotrupes species (Coleoptera: Geotrupidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 1–44. – PDF
 • Holáňová V., Rehák I. & Frynta D.: Anolis sierramaestrae sp. nov. (Squamata: Polychrotidae) of the “chamaeleolis” species group from Eastern Cuba. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 45–52.- PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Philonthus discoideus – P. xanthoraphis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina).  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 45–52. – PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) of Norway. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 85–125. – PDF
 • Stefen C.: Craniometric study of Felis silvestris (Mammalia: Carnivora) in Germany – are there differences between populations or in time? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 127–162. – PDF

 2011 - Volume 75 (1-4)

 • Benda, Hanák, Červený: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 9. Bats from Transcaucasia and West Turkestan in collection of the National Museum, Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (159-222). - PDF
 • Bičík, Láska: Comparison of the importance of aphid predators and parasitoids based on field samples. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (1-6). - PDF
 • Böhme, Moravec: Conservation genetics of Lacerta viridis populations in the Czech Republic (Reptilia: Lacertidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (7-21). - PDF
 • Jablonski: Reptiles and amphibians of Albania with new records and notes on occurrence and distribution. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (223-238). - PDF
 • Hrbáček J. & Albertová O.: The variation in the lengths of two co-occurring Daphnia species (Crustacea) in the Hubenov Reservoir in years when the chlorophyll-phosphorus ratio was low.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 23-35. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus cupreonitens species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 37- 66. - PDF
 • Lučan R. K. & Hanák V.: Population ecology of Myotis daubentonii (Mammalia: Chiroptera) in the South Bohemia: summary of two long-term studies: 1968–1984 and 1999–2009. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 67-85. - PDF
 • Malagaris P.: Biology and ecology of Asphondylia coridothymi (Diptera: Cecidomyiidae) inducing galls on Coridothymus capitatus on the island Samos, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 239-251. - PDF
 • Mirumian L.: Phytophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Armenia. 87-105. - PDF
 • Mlíkovský J.: Birds collected during the Lepecki Expedition to northern Madagascar in 1937–1938. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 107-112. - PDF
 • Skuhravá M.: A new gall midge species Asphondylia coridothymi sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls on Coridothymus capitatus (Lamiaceae) in Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 253-263. PDF
 • Skuhravá M.: A new genus and eight new species of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 265-295. - PDF
 • Skuhravá M. , Grosskopf G., Schaffner U. & Turanli F.: A new gall midge species Janetiella potentillogemmae sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), causing galls on Potentilla recta (Rosaceae) in western Turkey, a candidate for biological weed control. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 297- 306. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptrera: Cecidomyiidae) of three Greek islands: Lefkada, Rhodos and Zakynthos. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 113-132. - PDF
 • Šorf M., Brandl Z.: Subterranean populations of cyclopoid copepods (Copepoda: Cyclopoida) collected at a historical mining area in Central Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75: 307-310. - PDF
  Book review
 • Skuhravá M.: Kudela V. & Braunová M. and collective (eds.) 2007: Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Czech-English Plant Health Terminology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75: 22. - PDF
  Obituary
 • Kořínek V. & P. Blažka P.: In memoriam of Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 133-138. - PDF
 • Skuhravý V.: In memoriam of Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 139-148. - PDF
 • Skuhravý V.: In memoriam of RNDr. Karel Novák, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 149-150. - PDF
 • Švátora M., Pekárik L. & Koščo J.: In memoriam of Juraj Holčík. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 311-321. - PDF
 • Švátora M., Pivnička K. & Tričkova T.: In memoriam of Professor Dr. Mladen Živkov, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 151- 158. - PDF 

2010 – Volume 74 (1-4) 

 • Benda P., Lučan R. K., Obuch J., Reiter A., Andreas M., Bačkor P., Bohnenstengel T., Eid E. K., Ševčík M., Vallo P. & Amr Z. S.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 8. Bats of Jordan: fauna, ecology, echolocation, ectoparasites. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 185-353. - PDF  
 • Contributions to Soil Zoology in Central Europe IV. Proceedings of the Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republik, 21-24 April 2009. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:1-183. - PDF                                        
 • Čermák V., Gaar V. & Široká K.: Vertical distribution of free living and plant parasitic nematodes inhabiting hop gardens in Moravia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:13-19.
 • Čuchta P., Kováč Ľ. & Miklisová D.: Abundance of ten common Collembola species in spruce forests in the High Tatra Mts. (Slovakia) three years after windthrow. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 21-29.
 • Dammer J., Weyda F., Jakubek J., Pospisil P., Skrabal P., Sopko V. & Vavrik D.: Use of microradiography combined with Medipix2 detectors in soil Zoology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 31-37.
 • Háněl L.: A preliminary survey of soil nematodes (Nematoda) in inverse gorges of the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 39-48.
 • Háněl L.: Effect of earthworms (Annelida: Lumbricidae) on the taxonomic composition of Nematoda assemblages in post-mining clays in the Czech Republic – a microcosm experiment. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 49-54.
 • Jeffery S. & Gardi C.: Soil biodiversity under threat – a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 7-12.
 • Kaczmarek S., Marquardt T., Faleńczyk-Koziróg K. & Marcysiak K.: Dynamics of soil mite (Acari) populations in a seasonally flooded meadow on a bank of the Vistula river (Poland), with particular reference to Gamasida. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 55-61.
 • Kaczmarek S., Faleńczyk-Koziróg K., Marquardt T. & Chudaś M.: Contribution to the succession of soil mite (Acari) communities in a scots pine forest in Northern Poland, with particular reference to Gamasida. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 63-68.
 • Koubová A., Knapp B. A., Insam H., Pižl V. & Elhottová D.: The effect of passage through the gut of earthworms (Annelida: Lumbricidae) on the diversity of archaea and bacteria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 69-74.
 • Marx M. T. , Wild A. K. & Eisenbeis G.: Effect of flood and drought on epedaphic communities of springtails (Collembola) in floodplain forests in South-Western Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 75-83.
 • Mikula J., Laška V., Šarapatka B., Tufová J. & Tuf I. H.: Soil invertebrates in conventional and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 85-89.
 • Raspotnig G. & Matischek T.:Anti-wetting strategies of soil-dwelling Oribatida (Acari). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 91-96.
 • Schaider M. G., Komposch Ch., Stabentheiner E. & Raspotnig G.: Preliminary studies on the morphology of the scent glands of soil-dwelling harvestmen (Arachnida: Opiliones). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:97-101.
 • Schlaghamerský J.: The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 103-115.
 • Schrott M., Wagner A. O., Seeber J., Meyer E., Insam H. & Knapp B. A.: Molecular and cultivation-dependent analyses of the gut microbiota of Cylindroiulus fulviceps (Diplopoda: Julidae) and Lumbricus rubellus (Annelida: Lumbricidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 117-122.
 • Šimek M. & Pižl V.: The potential of endogeic earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) to increase the accumulation of CO2 in soil. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 123-128.
 • Slezák V., Hora P. & Tuf I. H.: Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna  – preliminary results. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 129-133.
 • Smykla J., Porazinska D. L., Iakovenko N., Janko K., Weiner W. M., Niedbała W. & Drewnik M.: Studies on Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria), with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 135-140.
 • Schlaghamerský J., Khodabocus J. B. & Pižl V.: Erratum. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 181-182.
 • Tajovský K., Pižl V. & Skuhravá M.: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 1-4.
 • Urbanovičová V., Kováč Ľ. & Miklisová D.: Epigeic arthropod communities of spruce forest stands in the High Tatra Mts. (Slovakia) with special reference to Collembola – first year after windthrow. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 141-152.
 • Wiezik M., Wieziková A. & Svitok M.: Effects of secondary succession in abandoned grassland on the activity of ground-foraging ant assemblages (Hymenoptera: Formicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 153-160.
 • Wild A. K., Eisenbeis G. & Marx M. T.: Reactions of Collembola to short-term and prolonged artificial flooding in South-Western Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 161-168.
 • Wytwer J., Pižl V., Sterzyńska M. & Tajovský K.: Distribution of soil saprophagous macrofauna along a zonal gradient in the Biebrza River floodplain (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 169-179.  

2009 – Volume 73 (1-4)                

 • Borovec R. & Pelletier J.: Revision of the genus Foucartia, Jacquelin du Val 1855 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 1-26. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus aemulus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 27-51. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus marginipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 53-64. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Calabria, southern Italy). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 65-76. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Species richness of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in Europe (West Papaearctic): biogeography and coevolution with host plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 87-156. - PDF
 • Yefremova Z. A. & Yegorenkova E. N.: Taxonomic notes on the Oomyzus sempronius species group (Hymenoptera: Eulophidae, Tetrastichinae), with description of new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 77-86. - PDF 

2008 – Volume 72 (1-4)                    

 • Benda P., Dietz Ch., Andreas M., Hotový J., Lučan R. K., Maltby A., Meakin K., Truscott J. & Vallo P.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae72: 1- 103. - PDF
 • Benda P., Georgiakakis P., Dietz Ch., Hanák V., Galanaki K., Markantonatou V., Chudárková A., Hulva P. & Horáček I.:Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 105-190. - PDF
 • Roháček J. &  Barber K. N.: New reduced-winged species of Mumetopia, with analysis of this genus, Chamaebosca and allied genera (Diptera: Anthomyzidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae72: 191-215. - PDF
 • Schäller G. &  Köhler G.: Industrial albinism in females of a webspider, Neottiura bimaculata (Araneae: Theridiidae) – insights from a long-term field study, 1981-2006. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae72: 217-226. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Olympos Mountains (northern Greece). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae72: 227-244. - PDF

 

2007 – Volume 71 

 • No. 1. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 1-67. - PDF               
 • Hromádka L. & Schillhammer H.: Mentophilonthus davidkrali sp. nov. from Napal and India (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 1-6. 
 • Lohaj  R. & Mlejnek R.: Two new species of Laemostenus (Antisphodrus) (Coleoptera: Carabidae) from Turkey and Syria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 7-14. 
 • Prokop J. & Nel A.: New fossil record Gerridae (Heteroptera: Gerromorpha) from the Early Oligocene diatomite in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 15-19. Růžička J. & Perreau M.: Morphological variation and distribution of Colon (Myloechus) koghiense (Coleoptera: Leiodidae) from the New Caledonia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 21-24. 
 • Šanda R. & Slavík O.: New record of the Blue bream (Abramis ballerus) in the Elbe River in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 25-26. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Bosnia and Hercegovina. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 27-43. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M., Skuhravý V. & Postolovski M.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Macedonia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 45-60.
 • Žďárková E. & Pekár S.: Is Lepidoglyphus pilosus a true species or a form of L. destructor (Acari: Glycyphagidae)? Morphometrical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 61-66. 
   
 • No. 2.
 • Benda P., Hanák V., Horáček I., Hulva P., Lučan R. & Ruedi M.: Bats (Mammalia:  Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 71-130. – PDF 
 • No. 3-4. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 151-212. - PDF
 • Hlaváč P., Bekchiev R., Růžička J. & Lackner T.: Contribution to the knowledge of myrmecophilous beetles (Coleoptera) of Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71:131-136. 
 • Kovařík F.: Leiurus nasheri sp. nov. from Yemen (Scorpiones, Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 137-141.
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Smiljanič D.: Contarinia lini sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species galling flower buds of Linum austriacum (Linaceae) in Serbia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 143-150. 
 • Háva J., Prokop J. & Herrmann A: New fossil dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Baltic amber. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 151-157. 
 • Kovář R. & Brabec M.: Demography of Bufo bufo (Amphibia: Anura) in the Strnady breeding pond, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 159-172. 
 • Kovář R. & Brabec M.: Reproduction strategy of Bufo bufo (Amphibia: Anura) in the Strnady breeding pond, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 173-192. 
 • Mlíkovský J.: Middle Pleistocene birds from Petralona K-23, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 193-195. 
 • Musilova R., Zavadil V. & Kotlík P.: Isolated populations of the Zamenis longissimus (Reptilia: Squamata) above the northern limit of the continuous range in Europe: origin and conservation status. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 197-208. 
 • Skuhravý V.: In Memoriam: Professor Karel Hůrka. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 67-70. 
 • Harris K. M.: Václav Skuhravý: 80th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 209-212.  

2006 Volume 70 

 • No. 1-4. 
 • Benda P., Andreas M., Kock D., Lučan R., Munclinger P., Nová P., Obuch J., Ochman K., Reiter A., Uhrin M. & Weinfurtova D.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 1-329. – PDF
 • Book review
 • Mickoleit G.: Phylogenetische Systematik der Wirbeltiere. München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2004. 671 pp., 675 Figs. – By I. Horáček. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 331-332.

2005 – Volume 69

 • No. 1-2. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-276. - PDF
 • Noyes J. S.: In celebration of the 80th birthday of Zdeněk Bouček, father of modern Chalcidoidea systematics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-10.
 • Askew R. R. & Shaw M. R.: Observations on the biology of Baryscapus (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) with description of a new koinobiont hyperparasitoid with delayed development. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 11-15. 
 • Austin A. D. & Iqbal M.: Cyphacolus bouceki sp. nov. (Hymenoptera: Scelionidae) from Australia with a discussion of generic relationships within the Baeini. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 17-23.
 • Baur H.: A review of the Eulophidae and Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Greenland. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 23-34.
 • Burks R. A.: The pteromalid genus Collentis (Hymenoptera: Pteromalidae) newly reported from the Palaearctic Region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 35-36.
 • Compton S. G., Ellenwood M. D. F., Low R. & Watson J.: Dispersal of fig wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) across primary and logged rainforest in Sabah (Malaysia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 37-48.
 • Darling D. C. & Cardinal S.: The world species-group of Leucospis (Hymenoptera: Leucospidae) – thirty years later. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 49-64.
 • Delvare G.: A revision of the West-Palearctic Podagrion (Hymenoptera: Torymidae), with the description of Podagrion bouceki sp. nov. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 65-88.
 • Gibson G. A. P.: The species of Zaischnopsis of America north of Mexico, with a checklist of described world species (Hymenoptera: Eupelmidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 89-112.
 • Grissell E. E.: A new species of Torymoides (Hymenoptera: Torymidae), with an overview of Nearctic species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 113-118.
 • Guerrieri E. & Noyes J. S.: Zdenekiella deon gen. nov. et sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea, Encyrtidae), egg parasitoid of Phonapate frontalis (Fåhraeus) (Coleoptera: Bostrichidae) from Libya. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 119-122.
 • Gumovsky A.: Observations on foraging and mating behaviour of Euderomphale chelidonii (Hymenoptera: Eulophidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 123-130.
 • Hansson C.: Klyngon, gen. nov. (Hymenoptera: Eulophidae) with two new species from Costa Rica. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 131-136.
 • Heraty J. M.: A revision of the genus Isomerala (Hymenoptera: Eucharitidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 137-145.
 • Heydon S. L. & Hanson P. E.: A first review of the Coelocybinae of the New World (Hymenoptera: Pteromalidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 147-166.
 • Huber J. T.: The gender and derivation of genus-group names in Mymaridae and Mymarommatidae (Hymenoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 167-183.
 • Kim I.-K. & La Salle J.: Boucekelimini trib. nov., with genera Boucekelimus gen. nov. and Tatiana gen. nov. (Hymenoptera: Eulophidae) from Western Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 185-192.
 • La Salle J.: Zebe cornutus gen. et sp. nov., a new Pireninae (Hymenoptera: Pteromalidae) with 4-segmented tarsi and a mesoscutal horn. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 193-197.
 • Narendran T. C.: Boucekiola malabarica gen. nov. et sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) from India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 199-202.
 • Noyes J. S.: In celebration of the 80th birthday of Zdeněk Bouček: Father of modern Chalcidoidea systematics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-10.
 • Noyes J. S. & Fallahzadeh M.: Psyllaephagus zdeneki sp. nov. (Hymenoptera: Encyrtidae) from Iran, a parasitoid of Euphyllura pakistanica (Hemiptera: Psyllidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 203-208.
 • Noyes J. S. & Lozada P. W.: Metaphycus zdeneki sp. nov. (Hymenoptera: Encyrtidae) from Peru, a parasitoid of Bakerius sp. (Hemiptera: Aleyrodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 209-214.
 • Pedata P. A. & Garonna A. P.: Pteroptrix bouceki sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) from Italy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 215-218.
 • Reina P. & La Salle J.: Revision of the genus Perthiola (Hymenoptera: Eulophidae: Anselmellini) with the description of a new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 219-224.
 • Schauff M. E. & Gates M. W.: Review of Nearctic Aulogymnus (Hymenoptera: Eulophidae) with nomenclatural changes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 225-245.
 • Straka J.: A review of the genus Tachysphex (Hymenoptera: Apoidea) of Turkey, with description of four new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 247-276.
 • No. 3-4. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 277-372. – PDF
 • Háva J. & Prokop J.: Trinodes puetzi sp. nov., a new fossil species described from the Baltic Amber (Coleoptera: Dermestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 277-279.
 • Háva J. Prokop J. & Herrmann A.: New fossil dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Baltic amber. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 281-287.
 • Háva J. & Reiter A.: Contribution to the bionomics of Dermestes bicolor (Coleoptera: Dermestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 289-291.
 • Kořínková T.: First reliable records of Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 293-297.
 • Krno I., Šporka F., Štefková E., Tirjaková E., Bitušík P., Bulánková E., Lukáš J., Illéšová D., Derka T., Tomajka J. & Černý J.: Ecological study of a high-mountain stream ecosystem (Hincov potok, high Tatra Mountains, Slovakia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 299-316.
 • Novák V.: Hymenophorus evae sp. nov. and H. gerdae sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 317-325.
 • Skuhravá M.: Species richness of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in the main biogeographical regions of the world. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 327-372.

 

2004 – Volume 68  

No. 1. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 1-79. – PDF 

 • Ahrens D., Král D. & Rößner E.: Distribution and taxonomic status of Triodontella dalmatica, along with new records of Hellaserica elongata (Coleoptera: Scarabaeidae: Sericini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 1-8. 
 • Batelka J.: Contribution on the synonymy of Palaearctic and Oriental species of Macrosiagon (Coleoptera: Ripiphoridae). Part II. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 9-13. 
 • Kovařík F.: Parabuthus cimrmani sp. nov. from Somalia (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 15-19.
 • Mlíkovský J.: Middle Miocene birds of Devínská Nová Ves, Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 21-24. 
 • Pietrykowska E. & Gromysz-Ka£kowska K.: Oxygen consumption of the developmental stages of Timarcha rugulosa lomnickii (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 25-29. 
 • Růžička J., Háva J. & Schneider J.: Revision of Palaearctic and Oriental Oiceoptoma
 • (Coleoptera: Silphidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 30-51. 
 • Sakalian V. & Langourov M.: Colour traps a method for distributional and ecological investigations of Buprestidae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 53-59.
 • Švihla V.: Contribution to the knowledge of Old World Oedemeridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 61-68. 

Book review

 • Alberts D. et al.: Essential Cell Biology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 60. 
 • Dettner K. & Peters W. (eds.): Lehrbuch der Entomologie. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 20. 
 • Glick B. R. & Pasternak J. J.: Molecular Biotechnology. Principles and Applications of Recombinant DNA. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 14. 
 • Hausmann K., Hülsmann N. & Radek R.: Protistology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 80. 
 • Melhorn H. & Piekarski G.: Grundriss der Parasitologie. Parasiten des Menschen und der Haustiere. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 30. - PDF
 • Muller R.: Worms and Human Disease. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 52. 

No. 2. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 81-160. - PDF  

 • Háva J.: Dermestes (Dermestes) laosensis sp. nov. (Coleoptera: Dermestidae) from Laos. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 81-82. 
 • Ilčíková & Král D.: A review of the genus Trigonoscelus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Didactyliini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 83-89. 
 • Nel A. & Prokop J.: New Paleogene Scatopsidae (Diptera: Nematocera) in amber from the Czech Republic and France. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 91-98. - PDF
 • Papáček J. & Zettel H.: Helotrephidae of the World (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha): checklist and bibliography. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 99-108. 
 • Polechová J., Žáková D. & Stopka P.: Multiple paternity in the Wood mouse Apodemus sylvaticus (Mammalia: Rodentia) using microsatellite analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 109-112. 
 • Růžička J., Schneider J. & Háva J.: A revision of Apteroloma (Coleoptera: Agyrtidae) from China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 113-126. 
 • Sehnal R.: Tosevskiana machackovae sp. nov. from Greece (Coleoptera: Melolonthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 127-132. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Croatia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 133-152. 

Obituary

 • Soldán T.: Obituary to Vladimír Landa (1923–2001). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 153-160. 

Book review

 • Plattner H. & Hentschel J.: Zellbiologie. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 90.  

No. 3. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 161-240. - PDF

 • Devetter M.: Invertebrate fauna of treeholes in relation to some habitat conditions in southern Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 161-168. 
 • Háněl L. & Christian E.: Moraria brevipes (Crustacea: Copepoda) in South Bohemian forest soils. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 169-171. 
 • Háva J. & Prokop J.: New fossil dermestid-beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Dominican amber of the Greater Antilles, with an appendix listing known fossil species of this family. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 173-182. 
 • Král D.: Lucanus (Pseudolucanus) xerxes sp. nov. (Coleoptera: Lucanidae) from the Zagros Mts., with some distribution data to the lucanid fauna from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 183-189. 
 • Saska P.: Larvae of the nominotypical subgenus Amara (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 191-234. 
 • Skuhravá M. & Sobhian R.: Jaapiella chondrillae sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species developing in flower heads of Chondrilla juncea (Asteraceae) in Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 235-240. 

Book review

 • Passarge E.: Taschenatlas der Genetik. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 172. 

No. 4. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 241-328. – PDF               

 • Beran L.: Which Physella (Mollusca: Gastropoda) lives in the Czech Republic? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 241-243. 
 • Skuhrovec J.: Descriptions of larvae of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae): I. Mature larvae of the nominotypical subgenus Hypera. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 245-280.
 • Uhlíková J.: The common vole, Microtus arvalis (Mammalia: Rodentia) in subalpine and alpine habitats of the Krkonoše Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 281-286. 
 • Vit S.: Notes on Horaeomorphus occurring in Nepal (Coleoptera: Scydmaenidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 287-299. 
 • Zorn C.: Taxonomical acts in the Anomalini initiated during the preparation of the “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 301-328.

 

2003 – Volume 67 

No. 1.                                                                                                           

 • Butorina L. G.: Conditions for the development and rhythms of emergence of young from the resting eggs of Polyphemus pediculus (Crustacea: Branchiopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 1-13. - PDF 
 • Radchenko E. E. & Lychagina N. S.: Physiological and genetic variation in Schizaphis graminum (Sternorrhyncha: Aphididae) populations. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 15-23. - PDF
 • Reznik S. Ya., Umarova T. Ya. & Voinovich N. D.: Egg retention in Trichogramma (Hymenoptera: Chalcidoidea: Trichogrammatidae): learning or diapause? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 25-33. - PDF
 • Timokhov A. V. & Gokhman V. E.: Host preferences of parasitic wasps of the Anisopteromalus calandrae species complex (Hymenoptera: Pteromalidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 35-39. - PDF
 • Vinogradova E. B.: Ecophysiological and morphological variations in mosquitoes of the Culex pipiens complex (Diptera: Culicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 41-50. - PDF
 • Zachariassen K. E. & Kristiansen E.: What determines the strategy of cold-hardiness? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 51-58. - PDF
 • Batelka J.: New synonyms and notes on the distribution of Macrosiagon bipartitum and Macrosiagon cyaniveste (Coleoptera: Ripiphoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 59-63. – PDF
 • Bogusch P.: Hosts, foraging behaviour and distribution of six species of cleptoparasitic bees
 • of the subfamily Anthophorinae (Hymenoptera: Apidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 65-70. – PDF
 • Honěk A. & Kocian M.: Importance of woody and grassy areas as refugia for field Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 71-81. - PDF
 • Šobotnik J. & Hubert J.: The morphology and ontogeny of the exocrine glands of Prorhinotermes simplex (Isoptera: Rhinotermitidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 83-98. - PDF

 

No. 2. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 99-174. - PDF                

 • Bílý S. & Volkovitsch M. G.: Larvae of Australian Buprestidae (Coleoptera). Part 1. Genera Austrophorella and Pseudotaenia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 99-114. 
 • Davidová-Vilímová J. & Kment P..: Review of the distribution and habitat preference of the genus Metapterus (Heteroptera: Reduviidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 115-132. 
 • Kovařík F.: Scorpions of Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Somalia (Arachnida: Scorpiones), with a key and descriptions of three new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 133-159. 
 • Moravec F., Nie P., Scholz T. & Wang G.: Some trematodes and cestodes of fishes mainly from Hubei Province, central China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 161-174. 

No. 3. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 175-244. - PDF

 • Davidová-Vilímová J. & Král D.: The occurrence of the psammophilous species Phimodera flori (Heteroptera: Scutelleridae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 175-178. 
 • Fet V. & Kovařík F.: First record of Euscorpius (Polytrichobothrius) italicus (Scorpiones: Euscorpiidae) from Iraq. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 179-181. 
 • Juřičková L. & Ložek V.: Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 183-184. 
 • Kataev B. M.: Taxonomic remarks on some Palaearctic Anisodactylus, Harpalus and Stenolophus species (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 185-187. 
 • Kovařík F. & Fet V.: Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 189-192. 
 • Král D.: The genus Haroldius (Coleoptera: Scarabaeidae): two new species, range extension, catalogue. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 193-198. 
 • Mlejnek R. & Moravec J.: Description of the female of Nauticiella stygivaga (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae: Leptodirini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 199-202. 
 • Mlíkovský J.: Brain size and foramen magnum area in crows and allies (Aves: Corvidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 203-211. 
 • Moravec F., Nie P. & Wang G.: Observations on some acanthocephalans of fishes from Hubei Province, central China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 213-224. 
 • Papoušek Z. & Hůrka K.: Taxonomic status of Acardystus (Coleoptera: Carabidae: Harpalina) and description of the larva of Harpalus (Acardystus) flavescens. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 225-231. 
 • Šobotnik J.: Ultrastructure of labial glands of Scolytus intricatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 233-238. 
 • Zamotajlov A.: Nomenclatural changes in the genus Patrobus (Coleoptera: Carabidae: Patrobini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 239-244. 

Book reviews

 • Garcia L. S.: Diagnostic Medical Parasitology. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 64. 
 • Gordh G., with assistance by Headrick D. H.: A Dictionary of Entomology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 14. 
 • Puhler A., Regitz M., Schmid R. D. (eds): Römpp kompakt Lexikon Biochemie und Molekularbiologie. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 82. 
 • Olson B. E., Olson M. E. & Wallis M. E. (eds): Giardia. The Cosmopolitan Parasite. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 24. 

No. 4. 

 • Benda P., Ivanova T., Horáček I., Hanák V., Červený J., Gaisler J., Gueorguieva A., Petrov B. & Vohralík V.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 245-357. - PDF

2002 – Volume 66                                                                                      

No. 1. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 1-80. – PDF                     

 • Beran L.: First record of Stagnicola fuscus (Mollusca: Gastropoda) from the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 1-2. 
 • Chvátalová I. & Buchar J.: Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 3-11. 
 • Frantová D.: Some parasitic nematodes (Nematoda) of birds (Aves) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 13-28. 
 • Háva J.: Neoanthrenus king sp. n. (Coleoptera: Dermestidae) from Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 29-30. 
 • Hurka K.: First instar larva of Xenion ignitum (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini) and the phylogenetic relationships of the genus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 31-36. 
 • Kocarek P.: Small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) in Central European lowland ecosystem: seasonality and habitat preference. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 37-45. 
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabaeidae). Part 6: A. (Phaeaphodius) plutenkoi sp. n. from Shaanxi. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 47-50. 
 • Pekár S.: Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 51-66. 
 • Vohralík V.: Distribution, skull morphometrics and systematic status of an isolated population of Apodemus microps (Mammalia: Rodentia) in NW Bohemia, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 67-80. 

 

No. 2. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 81-160. – PDF               

 • Beran L. & Horsák M.: Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 81- 84. 
 • Frantová D.: On the morphology and surface ultrastructure of some parasitic nematodes (Nematoda) of birds (Aves). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 85-97. 
 • Hurka K. & Papoušek Z.: Harpalus larvae (Coleoptera: Carabidae: Harpalina): description of several species and taxonomic remarks. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 99-119. 
 • Moravec F., Mendoza-Franco E., Vivas-Rodríguez C., Vargas-Vázquez J. & González-Solís D.: Observations on seasonal changes in the occurrence and maturation of five helminth species in the pimelodid catfish, Rhamdia guatemalensis, in the cenote (= sinkhole) Ixin-há, Yucatán, Mexico. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 121-140. 
 • Prokop J. & Nel A.: New Tertiary dragonflies from Lower Oligocene of the Ceské stredohorí Mts and Lower Miocene of the Most Basin in the Czech Republic (Odonata: Anisoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 141-150. 
 • Tichá K. & Štys P.: Monogyny in Leptothorax slavonicus (Hymenoptera: Formicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 151-160. 

 

No. 3. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 161-240. – PDF             

 • Brandl Z. & Lavická M.: Morphological differentiation of some populations of the genus Cyclops (Copepoda: Cyclopoida) from Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 161-168. 
 • Brandl Z. & Pražáková M.: Impact of predation by cyclopoid copepods (Copepoda: Cyclopoida) on zooplankton in a carp pond in Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 169-175.
 • Holcik J.: Taxonomy and conservation problems of the native salmonids (Pisces: Salmonidae) in the Danube river system: a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 177-188. 
 • Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Bitušík P., Liška M., Pšenáková P. & Špaček J.: Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 189-203. 
 • Illyová M. & Kubicek F.: Crustaceans (Crustacea: Cladocera, Copepoda) of the Morava River Alluvium on the Slovak Territory. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 205-212. Petrusek A.: Moina (Crustacea: Anomopoda, Moinidae) in the Czech Republic: a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 213-220. 
 • Žofková M., Korínek V. & Cerný M.: Two recent immigrants into Czech aquatic habitats: Daphnia ambigua and D. parvula (Crustacea: Cladocera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 221-230. 
 • Beran L. & Horsák M.: Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 231-234. 
 • Prokop J.: An immature stonefly from Lower Miocene of the Bílina mine in northern Bohemia (Plecoptera: Perlidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 235-239. 

 

No. 4. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 241-330. – PDF                 

 • Jendek E.: New synonymy in the genus Coomaniella (Coleoptera: Buprestidae), with remarks on another species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 241-242. 
 • Kejval Z.: New species, synonymy and records of Anthelephila (Coleoptera: Anthicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 243-278. 
 • Král D.: Distribution and taxonomy of some Synapsis species, with description of S. strnadi sp. n. from Vietnam (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 279-289. 
 • Kovarik F.: The provenance of Lychas buchari (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 291-292. 
 • Moravec J. & Mlejnek R.: Nauticiella stygivaga gen. n. et sp. n., a new amphibiontic cavernicolous beetle from the Vjetrenica Cave, Herzegovina (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae: Leptodirini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 293-302. 
 • Ružicka J.: Taxonomic and nomenclatorial notes on Palaearctic Silphinae (Coleoptera: Silphidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 303-320. 
 • Ružicka V.: Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Krivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 321-328. 

Book reviews

 • Passarge E. 2001: Color Atlas of Genetics. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 12. 
 • Despommier D. D., Gwadz R. W., Hotez P. J. & Knirsch C. A. 2000: Parasitic Diseases. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 46. 
 • Erzinçlioglu Z. 2000: Maggots, Murder and Men. – By J. Chalupský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 98. 
 • Mehlhorn H. (ed.) 2001: Encyclopedic Reference of Parasitology. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 176. 
 • Bush A. O., Fernandez J. C., Esch G. W. & Seed J. R. 2001: Parasitism: The diversity and ekology of animal parasites. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 204. 
 • Service M. W. (ed.) 2001: Encyclopedia of Arthropod-transmitted Infections of Man and Domesticated Animals. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 240. 
 • Beran L. 1998: Vodní měkkýši CR. Metodika Ceského svazu ochráncu prírody c. 17 [Water molluscs of the Czech Republic. The methodics of the Czech Union for Nature Conservation – No. 17]. – By Vladimír Vrabec & Ivona Velecká. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 329-330.