title-picture

Česká zoologická společnost

Česká zoologická společnost

Česká zoologická společnost byla založena jako Československá zoologická společnost v Praze dne 7. března 1927 z iniciativy několika univerzitních profesorů, a to hlavně Františka VEJDOVSKÉHO, Jaromíra WENIGA, Karla ŠULCE a Jana ZAVŘELA. V prvním výboru Společnosti pracovalo 19 členů pod vedením Františka VEJDOVSKÉHO jako předsedy. Od té doby Společnost sdružovala a dodnes sdružuje hlavně odborníky zabývající se problematikou všech oborů zoologie, a to jak zoologie bezobratlých, tak i obratlovců. Úkolem Společnosti je pěstovat všechny obory zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy i vydávat odborné publikace, a to jak periodické, tak i neperiodické a tak přispívat k rozvoji zoologie.

Sekretariát a knihovna

Sídlíme v suterénu budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Viničná ulice číslo 7, a to společně se sekretariátem a knihovnou České společnosti entomologické.

Sekretariát ČZS:

Mgr. Barbora Pažitková Email barbora.pazitkova@natur.cuni.cz tel.: 723 560 944

Knihovna ČZS:

RNDr. Vladimír Vohralík Email vohralik@natur.cuni.cz Výpůjčky po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailu

Jak se k nám dostanete

  • Tramvaj číslo 6, 10, 16, 22, zastávka „Štěpánská“
  • Metro, trasa C, stanice I. P. Pavlova, odtud pěšky ulicí Kateřinskou na křižovatku s ulicí Lípovou a Benátskou, pak odbočit vlevo do ulice Viničné
  • Metro, trasa B, stanice Karlovo náměstí, odtud tramvají číslo 6, 10, 16, 22, první zastávka nazvaná „Štěpánská“, pak ulicí Lípovou na křižovatku s ulicí Benátskou a Kateřinskou, přes křižovatku a pokračovat ulicí Viničnou
zoospol mapa